Theses 

Tvorba webových stránek se zaměřením na user experience – Zuzana Ježková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zuzana Ježková

Bachelor's thesis

Tvorba webových stránek se zaměřením na user experience

Website development with a focus on user experience

Abstract: Cílem bakalářské práce "Tvorba webových stránek se zaměřením na User Experience" je poukázat na důležitost designu při tvorbě webu a jeho následném používání. Takto navržené internetové stránky zanechávají v uživateli pozitivní prožitek, budou snadno ovladatelné, srozumitelné, užitečné a především použitelné. Použitelný web neklade uživateli žádné překážky, nezanechává v něm negativní pocity a nefrustruje ho. Teoretická část je zaměřena na definici oboru User Experience a pojmů s ním souvisejících. Zároveň práce dovoluje nahlédnout do historie web designu a poukazuje na jeho současné trendy. Poslední kapitola teoretické části popisuje postup tvorby webových stránek. Dané informace jsou následně využity k realizaci praktické části. V závěrečné části práce je téma tvorby webových stránek s důrazem na uživatelskou přívětivost (UX) znázorněno redesignem webu firmy Herisson. Součástí je také opakované testování stránek potenciálními uživateli.

Abstract: The purpose of this bachelor's thesis "Website development with a focus on User Experience" is to point out the importance of design in website development and in its further use. Site designed like this leaves a positive impression on the user, it is easy to handle, understandable, useful and particulary usable. Usable website does not put any obstacles to the user, does not leave any negative feelings and does not frustrate him. The theoretical part is focused on the definition of the User Experience field and concepts associated with it. The thesis allows to look insight the history of web design and points out its contemporary trends. Last chapter of theoretical part describes the process of website creation. The information stated in this chapter is then implemented to the practical part. The final part of this thesis demonstrates the website creation with an emphasis on UX on the redesign of Herisson company website. Repeated website testing by potential users is also included.

Keywords: Uživatelský prožitek, UX designér, použitelnost, přístupnost, web design, tvorba webových stránek, HTML5, CSS3, uživatelské testování, redesign

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015
  • Accessible from:: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Žižka

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31240 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ježková, Zuzana. Tvorba webových stránek se zaměřením na user experience. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 04:58, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz