Mgr. Bc. Kristýna Veselá

Bakalářská práce

Staré vápenné pece v oblasti severozápadně od Brna

The old lime-kilns in north-west region of Brno
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zmapování historie vápenictví a vápenných pecí na Tišnovsku (Čebín, Dřínová, Lažánky). Mimo historického vývoje vápenických pecí, byly provedeny chemické a geologické analýzy vzorků vápenců z lomů, které sloužily jako zdroj suroviny pro výrobu vápna, na jejichž základě bylo dříve vyráběné vápno zhodnoceno.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on mapping lime burning history and lime-kilns in Tišnovsko region (Čebín, Dřínová, Lažánky). Except from lime-kilns evolution were made chemical and geological analyses of samples from quarries, which were source of raw materials for lime production. Earlier produced lime was evaluated on the basis of these analyses .
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie konzervování - restaurování

Práce na příbuzné téma