Anna HAMPLOVÁ

Bakalářská práce

Překlad reálií ve hře A. P. Čechova Tři sestry, Srovnávací translatologická analýza

Translation of Facts in Drama Three Sisters by A.P.Chekhov Comparative Translatological Analysis
Anotace:
Cílem této práce je vytvoření srovnávací translatologické analýzy, která popisuje shody a rozdíly překladatelských postupů při překladu reálií ve hře A. P. Čechova Tři sestry. Analýza pracuje se všemi dosud existujícími překlady do českého jazyka. Časová osa, která určuje také vývoj jazyka, se nachází mezi roky 1907 až 2013. Bakalářská práce obsahuje celkem pět kapitol. Zpočátku popisuje obecně teorii …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is comparative translatological analysis. This translatological analysis describes similarities and differences of the translation methods, which are used in translation of facts in drama 'Three Sisters' by A. P. Chekhov. Analysis works with all of the existed Czech translations. Time period between the first and the last translation is from 1907 to 2013 and this period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMPLOVÁ, Anna. Překlad reálií ve hře A. P. Čechova Tři sestry, Srovnávací translatologická analýza. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hs15vl hs15vl/2
13. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 4. 2016
Marklová, E.
14. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.