Bc. Jiří Jurásek

Diplomová práce

Finanční řízení v kontextu logistického řízení podniku

The Financial Management in the Context of the Logistics Management the Company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá finančním řízením v kontextu logistického řízení podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou obsaženy kapitoly logistika, finanční řízení, hodnocení finanční výkonnosti podniku a dále metody použité v praktické části práce. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu systému finančního řízení vybraného podniku, dále návrhy na …více
Abstract:
The diploma thesis deals with financial management in the context of logistics management of a company. The thesis consists of two parts - theoretical and a practical one. In the first part there are logistics topics, financial management and evaluation of the company's financial performance described from theoretical point of view as well as the methods used in the practical part. The second, practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jurásek, Jiří. Finanční řízení v kontextu logistického řízení podniku. Uherské Hradiště, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe