Bc. Jana Lichá

Diplomová práce

Navazování vztahu na internetu v raném stáří: Příčiny neúspěchu

Online dating in old age: Causes of failure
Anotace:
Tato práce se zabývá příčinami neúspěšných vztahů navázaných na internetu u lidí v období raného stáří. Reaguje tak na problematiku navazování vztahů ve stáří a rozšíření používání internetu jakožto způsobu k nalezení partnera v tomto věku. Byly provedeny polostrukturované rozhovory s devíti respondenty ve věku od 60 do 66 let a ty byly analyzovány metodou zakotvené teorie. Z analýzy vyplynula dvě …více
Abstract:
Presented study is focused on causes of online and offline unsuccessful relationships in old age. It deals with the issue of new partnerships in the old age and with extension of using internet as a way to find a partner in this age. Nine semi-structured interviews were conducted with people in age of 60-66 years and then analyzed by grounded theory. Two dominant topics connected to the failure were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií