Matěj Červinka

Bakalářská práce

Mediální komunikace firmy HAMR - Sport a.s.

Anotace:
Cílem této bakalářské práce je posoudit současnou mediální komunikaci firmy a poskytnout firmě HAMR – Sport a.s. informace o možnostech nové formy mediální komunikace či navrhnout zlepšení současné komunikace firmy.Teoretická část práce se zabývá základními informacemi o médiích, definicí základních pojmů, historií, rozdělením a funkcí. Dále bakalářská práce popisuje firemní strategii komu-nikace, …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess the current media communication of a company and to provide the company HAMR – Sport a.s. information about possibilities of a new form of media communication or to propose how to improve the current communication of the company. The theoretical part deals with basic information about media, definition of basic terms, history, sorting and function. The bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/hs5iva/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích