Kristýna POSPÍŠILOVÁ

Bakalářská práce

Hospic a potřeby umírajících pacientů

Hospic and needs of the dying patients
Anotace:
Tématem práce je Hospic a potřeby umírajících pacientů. Hlavním cílem práce bude zmapování potřeb umírajících pacientů v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Dalším cílem je zmapování služeb, které Hospic sv. Štěpána nabízí. Teoretická část je zaměřena na Hospic jako instituci a potřeby umírajících pacientů, dále pak na získání odborných informací v dané oblasti jako podklad pro sledování této problematiky …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the Hospice and the needs of dying patients. The main objective of this work is identifying the needs of dying patients in the Hospice of St. Štěpán in Litoměřice. Another goal is to map services that Hospice of St. Štěpán offers. The theoretical part is focused on Hospice as an institution and the needs of dying patients, as well as to obtain professional information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Marková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Kristýna. Hospic a potřeby umírajících pacientů. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra