Dominik František Bučík

Bakalářská práce

Systém pro vyhledávání v atributech v systému Perun

Attribute Searcher for Perun System
Abstract:
Perun is a resource management system. While performing this task, the system stores entities and information about them in the form of attributes. Our goal in this thesis has been to design a system for searching in the mentioned information. The text of our thesis we describe system Perun and analyze the problem. In the next chapters we describe the ideas of solving the problem and provide details …více
Abstract:
Perun je systém pre riadenie prístupu k zdrojom. Pri tejto činnosti si ukladá entity a s nimi asociované informácie vo forme atribútov. Našou úlohou v tejto práci bolo navrhnúť systém pre vyhľadávanie v spomenutých informáciach. V texte našej práce popisujeme systém Perun a analyzujeme stanovený problém. V ďalších častiach sa venujeme rozboru návrhov riešenia a uvádzame detaily procesu ich implementácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.