Štefan Cimba

Bakalářská práce

Medzinárodný súdny dvor

The international court of justice
Abstract:
Annotation: CIMBA Štefan,The International Court of Justice [Bachelor's thesis], The College of Banking in Prague, Department of Law and Social Sciences, Supervisor: JUDr. Katarina Donovalová, Qualification level-Bachelor, BIVŠ in Banská Bystrica, 2011, 50 p. Bachelor thesis International Court of Justice, which is one of the main United Nations bodies. The first chapter includes the historical development …více
Abstract:
Anotácia: CIMBA Štefan, Medzinárodný súdny dvor [Bakalárska práca], Bankovní institut vysoká škola Praha, Katedra práva a spoločenských vied, Vedúca práca: JUDr. Katarína Donovalová, Stupeň odbornej kvalifikácie- Bakalár, BIVŠ v Banskej Bystrici, 2011, 50 s. Bakalárska práca sa venuje Medzinárodnému súdnemu dvoru, ktorý je jedným hlavných z orgánov Organizácie spojených národov. Prvá kapitola obsahuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Katarína Donovalová
  • Oponent: JUDr. Juraj Kollár

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře