Bc. Eva Pokorná

Bakalářská práce

Přírodní podmínky a cévnaté rostliny obce Železné na Tišnovsku

Environmental characteristics and vascular plants of the village of Železné near Tišnov (Czech Republic)
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji přírodním podmínkám a cévnatým rostlinám v okolí obce Železné na Tišnovsku. S použitím příslušných literárních pramenů popisuji vybrané abiotické a biotické podmínky vymezeného území, a to morfologii terénu, geologickou stavbu, půdní poměry, vodní toky, podnebí a potenciální vegetaci. Za využití dostupných floristických údajů předkládám stručný přehled dosavadního …více
Abstract:
In this thesis I would like to turn to the environmental characteriscs and vascular plants of the village of Železné near Tišnov (Czech Republic). With an application of relevant literal sources my concern will be to describe chosen biotic and abiotic conditions in aforementioned region, that is, morphology of the landscape, geology, soils, water courses, climate and potential natural vegetation. With …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma