Mgr. Julie Klausová

Diplomová práce

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem, konflikt práce a rodiny u párů s dvojím příjmem

Work-life balance and work-family conflict in dual-earner couples
Anotace:
Diplomová práce se zabývá převážně konceptům rovnováha pracovního a osobního života a konflikt práce a rodiny. V teoretické části popisuje současné pojetí a poznatky v této problematice, zaměřuje se přitom na související pracovní faktory. Práce se věnuje i teoretickým východiskům pro vznik konfliktu pracovní a rodinné role. V kontextu ovlivňujících faktorů zmiňuje možné dopady rovnováhy nebo případné …více
Abstract:
The thesis deals mainly with the concepts of work-life balance and work-family conflict. In the theoretical part, it describes the current concept and knowledge in this area, focusing on the related working factors. The work also deals with the theoretical basis for the emergence of conflict of work and family roles. In the context of influencing factors, he mentions the possible effects of balance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce