JUDr. Kristýna Zoufalá

Master's thesis

Práva biologických otců na respektování soukromého a rodinného života při určování otcovství

The Rights of Biological Fathers for a Recognition of Private and Family Life in the Filiation Proceeding
Abstract:
Obecně je cílem celé mé práce kriticky přistoupit k nekorespondenci současné právní úpravy s reálnou podobou mezilidských vztahů dnešních dnů, které mohou nabývat i takových rozměrů, že na určení otcovství má zájem biologický otec v opozici k matce dítěte a k sociálnímu, nebiologickému, otci. Mým záměrem je upozornit na dostatky stávající právní úpravy a nastínit některé problematické otázky, jež by …more
Abstract:
či použitých formulačních zpřesněních v praxi. Obdobně se vypořádám i s novou slovenskou právní úpravu rodinného práva v podobě příslušných ustanovení o určování otcovství. Na základě komparace zdůrazním přetrvávající shodu či významné rozdíly v české a slovenské právní úpravě. Bude vyzdvižen pozitivní posun v úpravě a taktéž bude poukázáno na přetrvávající zastaralosti. Závěr bude věnován úvahovému …more
Abstract:
The general purpose of my work is to approach critically towards the incompatibility between the current legal regulation and the real situation of the interpersonal relationships which can lead to a moment where the biological father starts the paternity suit to establish paternity against the biological mother and her husband – the non-biological father to a child. My goal is to notify of the weakness …more
Abstract:
ge ferenda. I would like to stress out the innovations that bring the new proposed legal regulation but at the same time I must mention the surviving shortcomings and possible difficulties with the application of new clauses in practice. Further I analyze the new Slovak legal regulation of family law emphasizing the respective clauses about affiliation proceedings. Through the comparative study I stress …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 5. 2011
  • Supervisor: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic

All theses