Bc. Hana VÁLKOVÁ

Diplomová práce

Interakce houby Dichomitus squalens s vybranými bakteriálními organismy a jejich vliv na tvorbu houbového biofilmu

Interaction of fungus Dichomitus squalens with selected bacterial organisms and their effect on fungal biofilms
Anotace:
Houby bílé hniloby taxonomicky patří mezi basidiomycety. Tyto houby mají ze všech známých mikroorganismů největší potenciál degradovat lignin. Za jejich degradační kapacitu jsou zodpovědné extracelulární ligninolytické enzymy, které houby bílé hniloby produkují. Díky nízké substrátové specifitě těchto enzymů mají ligninolytické houby potenciál degradovat různé obtížně rozložitelné látky jako jsou polychlorované …více
Abstract:
White rot fungi belong taxonomically to the group of Basidiomycetes. These fungi are the most efficient degraders of lignin of all known microorganisms. The extracellular ligninolytic enzymes that white rot fungi are able to produce are responsible for their degradation capacity. Due to a low substrate specifity, these enzymes also have a potential to degrade a variety of persistent substances such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁLKOVÁ, Hana. Interakce houby Dichomitus squalens s vybranými bakteriálními organismy a jejich vliv na tvorbu houbového biofilmu. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta