Kateřina FIDLEROVÁ

Bachelor's thesis

Jezero Milada - historie, současnost a budoucí vývoj

Lake Milada - History, Present and its Future development
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením revitalizované krajiny jezera Milada, bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice. V rámci teoretické části byla provedena analýza historie a současnosti jezera Milada. Práce zabývající se problematikou oblasti bývalého lomu Chabařovice zaznamenává informace o jeho historii, rekultivačních pracích a jejich vlivu na krajinu. Práce dále informuje o Palivovém kombinátu …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the evaluation of the revitalized landscape of Lake Milada, a former brown coal quarry in Chabařovice. There was analysed the history and present of Lake Milada in the theoretical part. The work, which is dealing with the area of the former quarry Chabařovice, contains information about its history, reclamation works and their impact on the landscape. The thesis contains …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 8. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIDLEROVÁ, Kateřina. Jezero Milada - historie, současnost a budoucí vývoj. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí