Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Disertační práce

Strategie učení se angličtině jako cizímu jazyku u žáků 1. stupně základní školy

Learning strategies employed by primary pupils
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá strategiemi učení u žáků mladšího školního věku. Jejím cílem je popsat strategie učení využívané cílovou skupinou žáků a tím přispět k diskuzi o strategiích učení v České republice. Nemalá pozornost je věnována i roli učitele jako facilitátora strategií učení. Na základě rozpracování teoretických východisek byly formulovány hypotézy,které tvoří jádro kvantitativní …více
Abstract:
The presented dissertation deals with learning strategies amongst young learners. It aims to describe the learning strategies used in this target group of pupils and thus to contribute to the discussion about teaching strategies in the Czech Republic. Attention is also given to the role of the teacher as facilitator of learning strategies. The quantitative part of the research is based on hypotheses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 3. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta