Matouš Skořepa

Bakalářská práce

Jaký vliv má kulturní historie rodné země na fair-play hru sportovce?

How does the culture history of his native country influence fair-play game?
Anotace:
Práce zkoumá vliv kultury rodné země, zastoupené lety válečných konfliktů, počtem vražd per capita, vázanosti státu právem a podílem věřících v populaci, jakož i individuálních charakteristik, zastoupených věkem, mzdou a výškou hráče, na fair-play hru sportovců v NBA v letech 2005-2011 pro 20 států. Regresní analýza prováděná pomocí OLS se zahrnutím robustních směrodatných chyb potvrdila statisticky …více
Abstract:
The work examines the influence of culture native country, represented by years of war, the numbers of murders per capita, rule of law index, the proportion of believers in the population, as well as individual characteristics, represented by age, salary and a height of players, on fairplay athletes in the NBA in years 2005-2011 for 20 countries. Regression analysis carried out using OLS with the inclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: Petr Houdek
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38863