Ilona Opavská

Bachelor's thesis

Identifikace příčin vzniku odpadu v prodejnách potravin

Identification of the causes accumulating of waste in the selected store
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na nejčastější příčiny, které způsobují vznik potravinového odpadu v prodejně potravin. Zhodnocuje, kterých a kolik potravin je vyhazováno nejvíce během jednoho roku. Poskytuje také data o ceně a hmotnosti za nakoupené potraviny v roce 2017. Následně jsou z toho zjištěny finanční ztráty prodejny. Praktická část vyhodnocuje výsledky na základě sesbíraných dat z prodejny. Data …more
Abstract:
This work deals with the most common causes of a food waste in grocery stores. It evaluates variety and quantity of the disposed groceries throughout one year period and provides information about price and weight of the groceries bought in 2017, hence, the financial losses of the grocery store are calculated. The practical part assesses the results based on data collected from the grocery store mentioned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Bachelor programme / field:
Chemistry and Food Technology / Food Technology