Theses 

Palné zbraně v Leonardově době – Markéta Chlumová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - dějepis, Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura

Markéta Chlumová

Diplomová práce

Palné zbraně v Leonardově době

Firearms in Leonardo´s Era

Anotace: Cílem této diplomové práce bylo poukázat na to, že Leonardova doba byla vhodná pro rozvoj palných zbraní. V 15. a 16. století došlo k rozvoji ve zpracování kovů, a to mělo za následek i pokrok ve výrobě palných zbraní. V práci není opomenuta ani historie a výroba střelného prachu. Zaměřuji se také na to, jaké druhy palných zbraní se v této době objevovaly v bitvách a jestli byly účinné. Velmi cenným pramenem byla The Pirotechnia of Vannoccio Biringuccio, který se věnuje výrobě střelného prachu, zbraním a jejich formám. Dalším významným pramenem, který se zaměřuje na vojenské zbraně a střelný prach, je Leonardův Codex Atlanticus, kde se nacházejí také jeho kresby zbraní. V práci je použito dílo Jiřího Agricoly dvanáct knih o hornictví a hutnictví, které popisuje především získávání ledku a síry, které jsou hlavními složkami střelného prachu.

Abstract: The goal of my diploma thesis was to show that age of Leonardo da Vinci was right time to firearms development. In 15th and 16th century there was a development in metal processing and it causes progress in firearms production. Also, I am focusing to the weapons which were used in battles and if they were efficient. For me was very useful primary resource The Pirotechnia of Vannoccio Biringuccio, which is focusing on manufacturing of gunpowder, weapons and their molds. Next significant primary resource, which is focusing on weapons and gunpowder is Codex Atlanticus of Leonardo da Vinci, where are his drawings of weapons. In my thesis I used the book Jiřího Agricoly dvanáct knih o hornictví a hutnictví, which show techniques of preparing saltpeter and sulfur, which are main parts of gunpowder.

Klíčová slova: děla, výroba, zbraně palné, prach střelný, Leonardo da Vinci, Vannoccio Biringuccio, války, renesance

Keywords: firearms, cannon, gunpowder, manufacturing, wars, renaissance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Doová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 9. 2018 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:09, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz