Filip Straka

Diplomová práce

Vývoj územní struktury veřejné správy České republiky od roku 1918 do současnosti

The development of territorial structure of public administration in the Czech Republic from 1918 to nowadays
Anotace:
Stěžejním tématem této diplomové práce je postupná analýza vývoje územní struktury veřejné správy České republiky od roku 1918 do současnosti. Napříč uvedenou časovou osou je v jednotlivých souvislostech zachycena proměnlivost příslušných, na území českého státu uplatňovaných koncepcí, týkajících se jeho územně - správní struktury. Klíčovou roli zde hraje i následná analýza současného pojetí územní …více
Abstract:
This master thesis principally deals with gradual analysis of territorial structure development of czech public administration from 1918 to nowadays. Across listed time axis there is variability of concepts reterring to its territory administration structure. The key role here also plays following analysis of current interpretation of territorial administration and comparison of its particular concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: Miloš Matula
  • Oponent: Helena Mitwallyová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71495