RNDr. Ladislav Dokládal, Ph.D.

Doctoral thesis

Strukturní a funkční analýza telomeráz

Structural and functional analysis of telomerases
Abstract:
V této dizertační práci se věnuji charakterizaci telomerázy z Arabidopsis thaliana. Pomocí kvasinkového dvouhybridního testu a bimolekulární fluorescenční komplementace studuji proteinové interakce TERT podjednotky telomerázy s ohledem na její doménovou strukturu. Dále se snažím analyzovat fyziologický význam těchto interakcí na odpovídajících T-DNA inzerčních mutantech s využitím biochemických a molekulárně …more
Abstract:
In this PhD Dissertation I characterize telomerase from Arabidopsis thaliana. Using yeast two hybrid test and bimolecular fluorescence complementation I study protein interactions of the TERT subunit of telomerase with respect to its domain structure. I further analyze physiological significance of these interactions on corresponding T-DNA insertion mutants using biochemical and molecular-biological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., RNDr. Karel J. Angelis, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta