RNDr. Ladislav Dokládal, Ph.D.

Doctoral thesis

Strukturní a funkční analýza telomeráz

Structural and functional analysis of telomerases
Anotácia:
V této dizertační práci se věnuji charakterizaci telomerázy z Arabidopsis thaliana. Pomocí kvasinkového dvouhybridního testu a bimolekulární fluorescenční komplementace studuji proteinové interakce TERT podjednotky telomerázy s ohledem na její doménovou strukturu. Dále se snažím analyzovat fyziologický význam těchto interakcí na odpovídajících T-DNA inzerčních mutantech s využitím biochemických a molekulárně …viac
Abstract:
In this PhD Dissertation I characterize telomerase from Arabidopsis thaliana. Using yeast two hybrid test and bimolecular fluorescence complementation I study protein interactions of the TERT subunit of telomerase with respect to its domain structure. I further analyze physiological significance of these interactions on corresponding T-DNA insertion mutants using biochemical and molecular-biological …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedúci: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., RNDr. Karel J. Angelis, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics