Lucie Hrubá

Bakalářská práce

Řízení o povolení trvalého pobytu cizince na území ČR

Proceedings for a permanent residence permit of a foreigner in the territory of the Czech Republic
Anotace:
Práce pojednává o právní úpravě cizinecké agendy. Důraz klade na procesní stránku povolování trvalého pobytu cizinců na našem území a na rozbor prostředků ochrany a způsobů přezkoumávání správního rozhodnutí. Zřetel též bere na povinnosti cizince vznikající s vydáním povolení. Vzhledem ke zvláštní procesní úpravě je poukázáno na odchylky od správního řádu, jakož i na odraz cizinecké problematiky v …více
Abstract:
The thesis deals with the regulation of the foreign agenda. It emphasizes the procedural aspect of allowing the permanent residence of foreigners in our territory and the analysis of the means of protection and methods of reviewing the administrative decision. It also takes into account the obligations of a foreigner arising from the issue of a permit. Due to the specific procedural arrangements, derogations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut

CEVRO Institut

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma