Bc. Petra Parůžková

Master's thesis

Prevalence patogenních kmenů Yersinia enterocolitica v potravinách živočišného původu a charakterizace získaných izolátů

Prevalence of pathogenic Yersinia enterocolitica in foods of animal origin and characterization of obtained isolates
Anotácia:
Yersinióza patří mezi nejčastěji hlášené zoonózy v EU. Patogenní kmeny Yersinia enterocolitica jsou nejčastějšími původci onemocnění u člověka. Za nejvýznamnější zdroj jsou považována prasata, u kterých je tato bakterie přítomná zejména v mandlích a obsahu střevním. Zdrojem onemocnění pro člověka jsou hlavně kontaminované potraviny (syrové a nedostatečně tepelně opracované maso, mléko, zelenina, ryby …viac
Abstract:
Yersiniosis belongs to the most frequently reported zoonosis in the European Union. Pathogenic strains of Yersinia enterocolitica are the most common species causing human yersiniosis. Pigs are considered as the most important source, and the bacteria occurs especially in the tonsils and intestinal contents. The main source of the human disease is contaminated food (raw and undercooked meat, milk, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta