Theses 

Volnočasové aktivity žáků středních škol – Bc. Věra Zimová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Věra Zimová

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity žáků středních škol

Leisure Activities secondary school pupils

Anotace: Tématem bakalářská práce je způsob, jakým tráví žáci středních škol a učilišť svůj volný čas. Obsahem práce je teoretická část, ve které je vymezena řešená problematika, základní pojmy, definice, a historie. Zabývá se volnočasovými aktivitami, rodinou, společností a dostupností center pro trávení volného času. Praktická část zjišťuje, popisuje a hodnotí údaje, získané dotazníkovým průzkumem žáků středních škol a učilišť v regionu Třebíčska.

Abstract: The theme of the bachelor thesis is the way which pupils of secondary and vocatiolnal schools spend their free time. The work includes a theoretical part that defines the problem, basic terms, definitions and history. It deals with leisure activities, family, community and the availability of centers for leisure. The practical part investigates, describes and evaluates data obtained by a questionnaire survey of secondary and vocational school pupils in schools in the Trebic region.

Klíčová slova: Volný čas, dítě, mládež, rodina, společnost, záliby, sport, střední škola, střední učiliště, volnočasové aktivity, volnočasové organizace, zájmové kroužky.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 20:32, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz