Alisa KURBANGALIEVA

Bachelor's thesis

Víra vrozená vs. víra získaná: Debata v kognitivní vědě o náboženství

Innate vs. Gained Belief: The Debate in the Cognitive Science of Religion
Abstract:
Cílem mé práce je prozkoumat postoje hlavních teoretiků a představitelů dvou odlišných hypotéz ovzniku náboženství v rámci kognitivní vědy o náboženství a porovnat jejich východiska. Pro komparaci jsem si zvolila kritéria jako: 1) zdroje, kterými se autoři inspirovali a na které odkazují při vysvětlování svých hypotéz a 2) charakteristika boha, která se nejčástěji objevuje ve výzkumech a experimentech …more
Abstract:
In my work I was engaged in the analysis of theories in the discourse of the cognitive science of religion. The first theory of religion as a by-product of evolution is the presence of innate mechanisms for creating, discovering and transmitting the idea of God or another supernatural agents. One of these mechanisms, according to Pascal Boyer, the author of this theory, is the ability of the psyche …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vojtěch Kaše, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KURBANGALIEVA, Alisa. Víra vrozená vs. víra získaná: Debata v kognitivní vědě o náboženství. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities

Theses on a related topic