Bc. Lenka Dostálová

Master's thesis

Současný stav výuky osobní sebeobrany v České republice

Current state of personal self-defense courses in the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá kurzy sebeobrany pro ženy a očekáváními zúčastněných žen od těchto kurzů. Teoretická část obsahuje stručný úvod do sebeobrany a objasňuje pojmy, které se vztahují k tématu. Výzkumná část zjišťuje očekávání žen od kurzů sebeobrany a cíle instruktorů těchto kurzů. Následně oba údaje porovnává a zjišťuje, zda se shodují či nikoli.
Abstract:
This thesis deals with self-defence courses for women and their expectations on these courses. The theoretical part provides a brief introduction to self-defence and explains other terms that are related to the topic. The theoretical part provides a brief introduction into self-defence and explains the concepts that are related to the theme of this work. The research part of the thesis investigates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies