Mgr. Veronika Hermanová

Bakalářská práce

Vliv UN Guiding Principles on Business and Human Rights na chování obchodních společností

The Influence of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights on Conduct of Companies
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl zjistit, do jaké míry obchodní společnosti v České republice přijímají UN Guiding Principles on Business and Human Rights, vytvořené v roce 2011, a zda podle tohoto dokumentu své jednání upravují. Na vybraném vzorku je vedle samotné míry přijímání zkoumána i motivace, tedy nejčastější argumenty, které firmy předkládají pro a proti přijetí Guiding Principles. V této …více
Abstract:
Bachelor thesis aims to determine to what extent the companies in the Czech Republic adopt the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, created in 2011, and whether they govern their behaviour according to this document. Beside the rate of the adoption the motivation is examined on a selected sample, meaning the most frequent arguments that companies submit for and against the adoption of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy