Theses 

Vliv UN Guiding Principles on Business and Human Rights na chování obchodních společností – Mgr. Veronika Hermanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Mgr. Veronika Hermanová

Bakalářská práce

Vliv UN Guiding Principles on Business and Human Rights na chování obchodních společností

The Influence of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights on Conduct of Companies

Anotace: Bakalářská práce si klade za cíl zjistit, do jaké míry obchodní společnosti v České republice přijímají UN Guiding Principles on Business and Human Rights, vytvořené v roce 2011, a zda podle tohoto dokumentu své jednání upravují. Na vybraném vzorku je vedle samotné míry přijímání zkoumána i motivace, tedy nejčastější argumenty, které firmy předkládají pro a proti přijetí Guiding Principles. V této souvislosti jsou studovány také další faktory, které by mohly ovlivnit přijetí Guiding Principles firmami, přičemž nejpodrobněji je studován vliv mezinárodního charakteru. Část práce se následně věnuje otázce, zda firmy s mezinárodním charakterem přijímají Guiding Principles více.

Abstract: Bachelor thesis aims to determine to what extent the companies in the Czech Republic adopt the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, created in 2011, and whether they govern their behaviour according to this document. Beside the rate of the adoption the motivation is examined on a selected sample, meaning the most frequent arguments that companies submit for and against the adoption of the Guiding Principles. Furthermore, there are studied other factors which might influence the adoption of Guiding Principles focusing primarily on international character. Following part of the thesis deals with a question if companies with international character adopt Guiding Principles more.

Klíčová slova: Guiding Principles, OSN, lidská práva, byznys, společenská odpovědnost firem, CSR

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz