Mgr. Veronika Hermanová

Bachelor's thesis

Vliv UN Guiding Principles on Business and Human Rights na chování obchodních společností

The Influence of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights on Conduct of Companies
Abstract:
Bakalářská práce si klade za cíl zjistit, do jaké míry obchodní společnosti v České republice přijímají UN Guiding Principles on Business and Human Rights, vytvořené v roce 2011, a zda podle tohoto dokumentu své jednání upravují. Na vybraném vzorku je vedle samotné míry přijímání zkoumána i motivace, tedy nejčastější argumenty, které firmy předkládají pro a proti přijetí Guiding Principles. V této …more
Abstract:
Bachelor thesis aims to determine to what extent the companies in the Czech Republic adopt the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, created in 2011, and whether they govern their behaviour according to this document. Beside the rate of the adoption the motivation is examined on a selected sample, meaning the most frequent arguments that companies submit for and against the adoption of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií