Mgr. Tereza Vacová

Bakalářská práce

Psychologický well-being seniorů v kontextu používání internetu

Psychological well-being of elderly people in the context of Internet use
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vliv používání internetu na psychologický well-being (PWB) seniorů. Dřívější studie naznačují existující rozdíly v tomto konceptu mezi skupinami starších uživatelů a neuživatelů inter-netu. Psychologický well-being však zaměňují za jiné konstrukty, které postihují pouze určitou část PWB. Tato práce se tedy zaměřuje na tři specifické dimenze PWB – pozitivní vztahy, smysl života …více
Abstract:
The main goal of this presented Bachelor Thesis is to uncover how usage of the internet affects psychological well-being (PWB) of the elderly people. Previous studies have already suggested some conceptual differences in the groups of elderly users and non-users of the internet. In these studies, PWB is often confused with other constructs which only cover certain part of it. This Thesis focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií