Bc. Petra Půčková

Bachelor's thesis

Family Issues in King Lear

Family Issues in King Lear
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vztahy v dramatu Williama Shakespeara King Lear a zejména na rodinné problémy ve hře. Jejím cílem je podrobně analyzovat chování hlavních postav v souvislosti očekáváními vyplývajícími z postavení v rámci rodiny a zohlednit faktory ovlivňující konkrétní rodinné záležitosti. V první část práce je stručně zmapována doba a okolnosti vzniku hry, sumarizován děj a představeny …more
Abstract:
The thesis focuses on relationships in William Shakespeare’s tragedy King Lear and specifically family issues main in the play. Its aim is to explore behaviour of main characters on the grounds of expectations arising from their status within the family and to survey the factors that cause and influence particular family problems. The first part of the thesis briefly introduces the period and the context …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta