Theses 

Rozhraní I2C pro LCD displej – Filip KRAUS

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Výpočetní technika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Filip KRAUS

Bakalářská práce

Rozhraní I2C pro LCD displej

Interface I2C for LCD display

Anotace: Cílem této práce je návrh vstupně výstupního zařízení pro převod signálů ze sériových rozhraní(I2C, SPI, RS232) na signály řadiče EPSON S1D13305 s LCD displejem. Navržený hardware je řízený vhodně vybraným mikrokontrolérem, který podporuje zmíněná seriová rozhraní. Dále jsem navrhnul řídicí jednotku, kterou jsem realizoval univerzální laboratorní destičkou. Pro tuto jednotku jsem navrhl vhodný protokol pro komunikaci s displejem a soubor příkazů, kterými lze displej ovládat. Podle navrženého protokolu jsem pro zvolený mikrokontrolér implementoval soubor příkazů, kterými může být displej snadno ovládán.

Abstract: The goal of this thesis is to design an input/output transform device which converts signals from serial interfaces (such as I2C, SPI and RS232) to signals of the EPSON S1D13305 controller with LCD display. Designed hardware is controlled by a suitable chosen MCU, which supports mentioned serial interfaces. Further, I designed control unit, which was constructed by the laboratory universal wafer. I designed a set of commands to control the display and a suitable communication protocol for this unit, which allows communication with this display. I implemented the set of commands to chosen MCU according to designed protocol.

Klíčová slova: převod signálů, mikrokontrolér, I2C, SPI, RS232, LCD displej

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2011
  • Identifikátor: 37159

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Karel Dudáček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37159 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

KRAUS, Filip. Rozhraní I2C pro LCD displej. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:26, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz