Bc. Kateřina Mužíková

Master's thesis

Jak učitelé (ne)přicházejí o iluze. Proměna představ o učitelství očima začínajících učitelů

How teachers do(n't) lose their illusions. Transformation of ideas about teaching from the view of beginning teachers
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá procesem proměny představ začínajících učitelů o učitelství s přibývajícími zkušenostmi. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části práce se nejprve zaměřuji na samotnou profesi učitele s jejími specifiky a zvláštnostmi. Dále se zabývám přípravným vzděláváním učitelů, během kterého se představy učitele začínají utvářet, a následně obdobím začínajícího …viac
Abstract:
Diploma thesis deals with the process of transformation of ideas' beginning teachers about teaching by increasing experience. The thesis is divided into the theoretical and empirical part. At first, in the theoretical part of thesis I focus on the itself teaching profession with its specifics and peculiarities. Further, I deal with preparatory education during which teacher’s ideas begin to form and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta