Mgr. Edita Prosečová, DiS.

Bakalářská práce

Role Evropské unie ve vzniku ukrajinského konfliktu

The role of the European Union in the emergence of the Ukrainian conflict
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zodpovědět výzkumnou otázku: Jakou roli hrála EU ve vzniku ukrajinského konfliktu? Nejprve se práce věnuje historickým souvislostem a poté analýze diplomatických vztahů mezi Ukrajinou a EU, a jestli tato jednání ovlivňují vztah mezi Ukrajinou a Ruskem. Hlavní částí je analýza jednání o asociační dohodě, které hrálo ve vzniku ukrajinského konfliktu klíčovou roli.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to answer the research question: What role did the EU have in the emergence of the Ukrainian conflict? The thesis initially describes historical context a then analyses diplomatic relations between Ukraine and the European Union and their possible influence on the relations between Ukraine and Russia. The main part is devoted to the EU-Ukraine Association Agreement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií