Ing. František Jurečka

Doctoral thesis

Evapotranspiration estimation using remote sensing tools

Využití možností metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Anotácia:
Práce je souhrnem vědeckých publikací, které se zaměřují na problematiku evapotranspirace (ET), sucha a porovnáním metod a jejich schopnosti vyhodnotit dopady sucha na zemědělství a lesnictví. Zkoumané metody byly primárně založeny na dálkovém průzkumu Země. Mimoto byly zkoumány i přístupy, které používají základní meteorologické prvky, informace o využití území, půdě a topografii. Tyto různé přístupy …viac
Abstract:
The presented thesis is a compilation of publications focusing on evapotranspiration (ET), drought and comparison of methods and their capability to assess drought impacts on agriculture and forestry. The investigated methods were based primarily on remotely sensed data while approaches using basic weather variables, information about land use, soil and topography were tested as well. Different approaches …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Doctoral programme / odbor:
Ecology and Environmental Protection / Applied Bioclimatology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.