Bc. Lucie Čermáková

Diplomová práce

Právo ochrany životního prostředí

The right to protection of the environment
Anotace:
Životní prostředí je veřejný statek. Práva na příznivé životní prostředí se mohou domáhat pouze fyzické osoby přímo nebo nepřímo prostřednictvím účelově založených právnických osob. Právnické osoby zabývající se všeobecně ochranou životního prostředí mají v řízeních pouze procesní práva. Těžební společnost Bentex Bohemia s.r.o., která jako třetí v pořadí odkoupila těžební práva k vytěžení ložiska vyhrazeného …více
Abstract:
The environment is a public property. Only individuals are allowed to make a claim to a favourable environment, directly or indirectly, by means of legal entities established for that purpose. The legal entities engaged in environment protection have only procedural rights in procedures. The mining company Bentex Bohemia,which bought as a third the mining rights to the deposit of the mineral bentonite …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Římanová
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa