Lukáš Poutník

Bakalářská práce

Analýza hospodaření společenství vlastníků jednotek v konkrétních podmínkách Společenství Mirotická 952/3

Analysis of flat owners associations management in the case of Flat owners associations Mirotická 952/3
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit hospodaření společenství vlastníků jednotek a poukázat na specifika v účtování dané účetní jednotky. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou neziskové organizace i neziskového sektoru. V širších souvislostech je též rozebrána legislativa a účetní předpisy související se společenstvím vlastníků jednotek. Praktická část je zaměřena na analýzu účetních …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to explain of the flat owners associations management and point out the particularities in accounting given unit. The theoretical part is concerned with a general description of non-profit organization and of non-profit sector. In broader context the legislation and accounting regulations related to flat owners associations are discussed as well. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2011
  • Vedoucí: Hana Takáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24108