Marie IVIČIČOVÁ

Bakalářská práce

Letní dětský tábor Cestou ke svatosti

Summer camp - Path to holiness
Anotace:
Bakalářský projekt navrhuje farní tábor pro děti z farnosti Hovorany. Je rozdělen do tří částí. Cílem týdenního pobytu je prohloubit lásku k Bohu a jednotlivými aktivitami přiblížit život světců. První část nás seznamuje s farností Hovorany, druhá část popisuje organizační záležitosti celého tábora. Třetí část se zaměřuje na program celého týdne s popisy jednotlivých her, kdy se děti seznámí s životy …více
Abstract:
The bachelor's project proposes a parish camp for children from the parish of Hovorany. It is divided into three parts. The aim of the week-long stay is to deepen the love for God and to introduce the life of the saints with individual activities. The first part introduces us to the parish of Hovorany, the second part describes the organizational matters of the entire camp. The third part focuses on …více
 

Klíčová slova

tábor farnost Hovorany hry projekt
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IVIČIČOVÁ, Marie. Letní dětský tábor Cestou ke svatosti. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses htj4ar htj4ar/2
13. 4. 2021
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 4. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.