Bc. Petra Opršálová

Diplomová práce

Kryptoměny - faktory, vývoj a rizika

Cryptocurrencies – factors, development and risks
Anotace:
Bc. Opršálová, P. Kryptoměny – faktory, vývoj a rizika. Diplomová práce, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Práce pojednává o kryptoměnách, převážně o bitcoinu a faktorech, které mají na jeho cenu vliv. Nejprve je čtenář seznámen se základními pojmy, s historií, vývojem, riziky a výhodami kryptoměn. Následně je popsána nejznámější kryptoměna bitcoin a rozebrána oblast regulace kryptoměn, jak …více
Abstract:
Bc. Opršálová, P. Cryptocurrencies – factors, development and risks. Diploma thesis, Brno: Mendel university in Brno, 2019.The diploma thesis discusses cryptocurrencies, mostly about bitcoin and factors that influence its price. Firstly, is introduced the basic concepts, history, development, risks and benefits of cryptocurrency. Subsequently, the best-known cryptocurrency of bitcoin is described, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Laštůvková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management