Victoria Panchenko

Master's thesis

Web application to support agile project management practices in the large enterprise project with a virtual team

Web aplikace pro zlepšení agilního projektového řízení na příkladu velkého enterprise projektu s virtuálním týmem
Abstract:
Rozmach agilních metodik přispěl k zvýšení počtu velkých podniků, které adoptují agilní praktiky. Na druhé straně v posledních desetiletích se aktivně projevuje trend globalizace a globální vývoj softwaru se stal běžným způsobem podnikání. Globální virtuální týmy neodpovídají agilnímu principu malých, spolu alokovaných týmů a implementace agilních metod v distribuovaných týmech stále představuje výzvy …more
Abstract:
The boom of agile methodologies contributed to increase of the number of large enterprises that are adopting agile practices. On the other hand, the last decades have witnessed a steady trend toward globalization and global software development has become a common business reality. Global virtual teams do not correspond with agile approach of collocated teams, and the implementation of agile methods …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2020
  • Supervisor: Soňa Karkošková
  • Reader: Tomáš Mysliveček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78563