Mgr. et Mgr. Šárka Křepelková

Bakalářská práce

Použití ekotoxikologických testů s půdními mikroorganismy a bezobratlými pro hodnocení vlivu bioodpadů na zemědělskou půdu

Ecotoxicity bioassays with microorganisms and invertebrates for evaluation of effects of biological wastes on agricultural soil
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji biologicky rozložitelnému odpadu, podrobně lihovarnickým výpalkům. Biologicky rozložitelný odpad obsahuje řadu prvků a organických látek, které mohou sloužit jako živiny pro růst kulturních plodin. Živiny obsažené v bioodpadech jsou stejně hodnotné jako průmyslová hnojiva, dokonce lze vlivem imobilizace živin na organickou hmotu zamezit ztrátám a dosáhnout ekologičtějšího …více
Abstract:
In this thesis I study biodegradable waste, specifically distiller grains. Biologically degradable waste contains many elements and organic matter that can be used as nutrients for growing crop plants. The nutrients in bio waste are good as like as the industrial fertilizers. Furthermore we can prevent the losses and achieve more ecological utilization because of the immobilization of nutrients in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Malý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta