Ing. Bc. Markéta Malenovská

Bakalářská práce

Dotace jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Grant as a Tool for the Business Competitiveness Increase
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Dotace jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti“ je zhodnotit vliv čerpané dotace na konkurenceschopnost podniku. V teoretické části práce je na základě rešerše odborné literatury nejdříve definována konkurenceschopnost, konkurenční výhoda a faktory, které ji ovlivňují. Následuje kapitola zabývající se možnostmi měření konkurenceschopnosti a vybranými finančními ukazateli …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis “Grant as a Tool for the Business Competitiveness Increase” is to evaluate impact of awarded grant on competitiveness of a company. The first chapter in theory part deals with definitions of competitiveness, competitive advantage and competitive factors with impact on aforesaid competitive advantage, based on literature. The second chapter deals with ways of competitiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta