Bc. Lubomír Černý

Diplomová práce

Tvořivost v práci učitele odborných předmětů na středních odborných školách

Creativity at work of teachers of special subjects at high traning schools
Anotace:
Diplomovou práci Tvořivost v práci učitele odborných předmětů na středních odborných školách lze rozdělit na dvě části. První teoretická část práce se zaměřuje na vymezení pojmu kreativita a její důležitost při výuce na školách. Dále se věnuje poznatkům o svařování, zejména metodě svařování v ochranné atmosféře. V hlavní části práce autor vytvořil vizuální metodickou pomůcku k posuzování jakosti svarů …více
Abstract:
The master thesis Creativity at work of teacher of special subjects at high training schools can be dividend into two parts. The first theoretical part is focused on definition of concept of creativity and its importance in education. It deals with the concept of welding, especially method of welding in protective atmosphere. In main part of thesis the author created visual methodical aid for appreciating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Píša, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby