Bc. Matouš Havlena

Diplomová práce

Development of cross-platform cloud application with AngularJS and NodeJS

Development of cross-platform cloud application with AngularJS and NodeJS
Anotace:
Cílem této diplomové práce je implementace multi-platformní mobilní aplikace, která bude použita účastníky pracovních seminářů v IBM Research. Práce dokumentuje vývojový cyklus aplikace, zahrnující definici projektu, analýzu požadavků, návrh a implementaci. Zvláštní důraz je kladen na návrh aplikace, ve kterém jsou diskutovány existující vývojové přístupy, technologie použité pro vývoj a architektura …více
Abstract:
The goal of this thesis is to implement a cross-platform mobile event application to be used by attendees during client workshops in IBM Research. The thesis documents the phases of the application development process, starting with the initial project description, through the requirements analysis and design, to implementation of the application. Special emphasis is put on the design phase where mobile …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: PhD Bruno Rossi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma