Bc. Jiří Pejchal

Diplomová práce

Vizáž v metalové subkultuře

Visage in the metal subculture
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na základní rozlišení čtyř etablovaných odnoží metalové hudby, konkrétně na heavy metal, thrash metal, death metal, black metal a jeden novodobý postmoderního směr, kterým je pagan metal. V závislosti na těchto subžánrech je vedle hudby jedním ze specifických znaků vizáž interpretů a fanoušků, jejichž oděvní styl produkuje určité kódování a varianty. Při vytváření vizáže hraje …více
Abstract:
The subject of this thesis is focused on fundamental distinction of four established subgenres of metal music, especially heavy metal, thrash metal, death metal, black metal and one postmodern genre called pagan metal. Depending on these subgenres, one of the specific features is visage of artists and fans, whose clothing style produces certain codes and variants. When creating a visage, the so-called …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie