Anna RŮŽIČKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Dohody o výkonu pěstounské péče z pohledu sociálního pracovníka

Agreements of performance of foster care from a social worker´s perspective
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dohodami o výkonu pěstounské péče z pohledu sociálního pracovníka. Teoretická část informuje o formách náhradní rodinné péče v České republice a zaměřuje se především na pěstounskou péči. Seznamuje s dohodami o výkonu pěstounské péče, které do praxe přinesla novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí. Popisuje význam dohod o výkonu pěstounské péče, jejich …více
Abstract:
This diploma thesis is interested in agreements of performance of foster care from the perspective of a social worker. The theoretical part of this diploma thesis informs about the forms of substitute family care in the Czech Republic, and focuses on foster care. This work introduces agreements of performance of foster care that the amendment has brought to the Act No 359/1999, on socio-legal protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKOVÁ, Anna. Dohody o výkonu pěstounské péče z pohledu sociálního pracovníka. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií