Bc. Lukáš Košárek

Diplomová práce

Systém pro doporučení vhodné podobnostní míry

Recommendation System for Similarity Measures
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku výběru vhodné podobnostní míry a analýzy metrických dat. Čtenáře seznamuje s problematikou podobnostního vyhledávání, definuje metrický prostor, základní vzdálenostní funkce a možnosti analýzy metrického prostoru. Dále jsou podrobně rozebrány metody hodnocení vyhledávacích systémů. Součástí práce je i stručný popis implementace Systému pro doporučení vhodné podobnostní …více
Abstract:
This thesis deals with a choice of appropriate similarity measure and metric data analysis. Readers are introduced to the concept of similarity searching, metric space, basic distance functions and metric space analysis. Further, we discussed methods for information retrieval system evaluation. This thesis also includes a brief description of the Recommendation System for Similarity Measures and evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky