Zdeněk Černý

Bakalářská práce

Srovnávací analýza českých bank pomocí ukazatele výnos na kapitál (ROE).

Comparative Analysis of Czech Banks by Means of Return on Equity Indicator
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním hodnocení efektivity malých a velkých bank na českém trhu. Za základní měřítko se považuje výnosnost vlastního na kapitálu. Pro zjištění, v čem tkví rozdíly v ziskovosti je provedena finanční analýza. U každé banky jsou popsány základní ukazatel jako je velikost bilance a vlastního kapitálu a struktura rozvahy. Je proveden rozšířený Du Pontův rozklad ROE na jeho …více
Abstract:
This bachelor's thesis is about comparison of the effectivity of small and large bank on the Czech market. As a basic measure return on equities is chosen. Financial analysis is used to find out where are the differences between banks. Basic indicators, such as total assets, total shareholders’ and structure of balance sheet is described for each bank. Modified Du Pont analysis is used to break down …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Olga Ortová Šeflová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS