Theses 

Srovnávací analýza českých bank pomocí ukazatele výnos na kapitál (ROE). – Zdeněk Černý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Zdeněk Černý

Bakalářská práce

Srovnávací analýza českých bank pomocí ukazatele výnos na kapitál (ROE).

Comparative Analysis of Czech Banks by Means of Return on Equity Indicator

Anotace: Bakalářská práce se zabývá porovnáním hodnocení efektivity malých a velkých bank na českém trhu. Za základní měřítko se považuje výnosnost vlastního na kapitálu. Pro zjištění, v čem tkví rozdíly v ziskovosti je provedena finanční analýza. U každé banky jsou popsány základní ukazatel jako je velikost bilance a vlastního kapitálu a struktura rozvahy. Je proveden rozšířený Du Pontův rozklad ROE na jeho složky. Vybrané složky jsou částečně založené na Schierenbeckovu modelu – čistá úroková marže, provizní marže, obchodní marže, risková marže, marže personálních a věcných nákladů a daňová marže. Pomocí nich kvantifikujeme výkon v oblastech podnikání banky. Získané poměrové ukazatele pak porovnáváme mezi bankami v období několika let.

Abstract: This bachelor's thesis is about comparison of the effectivity of small and large bank on the Czech market. As a basic measure return on equities is chosen. Financial analysis is used to find out where are the differences between banks. Basic indicators, such as total assets, total shareholders’ and structure of balance sheet is described for each bank. Modified Du Pont analysis is used to break down ROE into parts. The parts are based on Schierenbeck model - net interest margin, commission margin, risk margin, trade margin, cost margins and tax margin. Based on those we estimate the bank performance in respective areas of banking business. We are comparing the margins of banks in period of several years.

Klíčová slova: finanční analýza, výnosnost vlastního kapitálu, rentabilita celkových aktiv, Du Pontova rovnice, efektivita banky, Financial analysis, return on equities, return on assets, Du Pont equation, bank efficiency measurement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Olga Ortová Šeflová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 20:58, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz