Bc. Marta Kubánová

Diplomová práce

Optimálny štýl rodičovstva pre prevenciu detskej obezity

Optimal parenting style to prevent childhood obesity
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of the influence of parenting styles in the prevention of childhood obesity. In the individual chapters of the theoretical part, the various parenting styles and their influence on the emergence of overweight and obesity in children are discussed. It also describes the factors which are involved in the development of overweight and childhood obesity , such as …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou vplyvu rodičovských výchovných štýlov pri prevencii detskej obezity. V jednotlivých kapitolách teoretickej časti sú rozobrané používané rôzne výchovné štýly rodičov a ich vplyv na vznik nadváhy a obezity detí. Taktiež popisuje faktory podieľajúce sa na vzniku nadváhy a obezity u detí ako je výživa, pohyb, spánok a vplyv médií. Cieľom praktickej časti je prostredníctvom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta