Mgr. Lenka Davidová Geržová, Ph.D.

Disertační práce

Charakterizace mikrobiálních společenstev a výskyt genů pro rezistence k antibiotikům v mikroflóře hospodářských a zájmových zvířat

Characterization of microbiome and presence of antibiotic resistence genes in microbiome of livestock and pet animals
Anotace:
Střevní mikroflóra má významný vliv na zdraví jedince, proto jsme se v první části této práce zabývali vývojem střevní mikroflóry nosnic a její ochrannou funkcí proti infekci Salmonella Enteritidis. Vývoj střevní mikroflóry u slepic od vylíhnutí do porážky lze rozdělit do 4 etap. V prvním období, které trvá asi týden, převládali fakultativně anaerobní zástupci z čeledi Enterobacteriaceae (kmen Proteobacteria …více
Abstract:
Gut microbiota composition has a great influence on the haelth of the macroorganism. In the firt part of this study we therefore concerned on the development of the gut microbiota composition of egg lying hens. Further we tried to modify a cecal microbiota composition on purpose to increase ability to resist to the infection of Salmonella Enteritidis. Natural cecal microbiota development could be dividend …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
  • Oponent: prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Mikrobiologie